Опрема

Симокс е дистрибутер на Aliseo GMBH за Македонија и Косово. Aliseo Germany е позната по иновативниот производ и внимание на деталите. Портфолио на компанијата содржи повеќе од 500 производи и истите се инсталирани во хотели на 6 континенти. www.aliseo.de