Симокс е партнер на GROUPE GM, за териториите на Македонија и Косово. GROUPE GM е најголемиот снабдувач на хотели во Европа, кој ги има правата за производство и дистрибуција до хотели на над 35 светски познати брендови. Целиот спектар на брендирани производи би можеле да го погледнете на веб-сајтот на Groupe GM на www.groupegm.com